Kumppanisi kasvun kaikissa vaiheissa

Palvelumme kattaa koko ketjun muutostarpeen tunnistamisesta näkyviin toimenpiteisiin.

Tarpeidenne ja toiveidenne mukaan voimme yhtä hyvin kulkea vain osan matkaa yrityksesi kasvun ja kukoistuksen kumppanina esim. tuottamalla esimieskoulutusta.

  • strategian määrittely
  • prosessien tehostaminen
  • kustannusten karsiminen
  • automatisointi
  • ulkoistaminen
  • johtamisen kehittäminen

Tarkastelemme työstämäämme osa-aluetta monelta suunnalta. Otamme huomioon ulkoiset vaikuttimet kuten alan trendit, kilpailijat ja markkina-aseman sekä sisäiset tekijät esim. jo olemassa olevan potentiaalin ja esimiestyön. 

Strategiatyö

Miten saavutamme tavoitteemme? Missä pitää vähintäänkin onnistua? Millaisia riskejä tunnistamme ja miten niihin varaudumme? Mistä aloitamme?

Muutokset

Minkä toiminnassamme pitää muuttua? Mihin muutos vaikuttaa? Miten se toteutetaan? Millainen on muutoskyvykkyytemme? Tarvitaanko uutta osaamista? Miten sitä saadaan?

Toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuus

Mistä kulut muodostuvat? Mitä vaihtoehtoja meillä on? Mitä voidaan ulkoistaa? Mitä toimintoja voidaan tehostaa ja miten? Mihin kannattaa investoida, ja missä kasvaa?

Verso

Pienten yritysten kokonaisvaltainen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä palvelu.

Istahda alas ja anna hetki aikaa seuraaville kysymyksille: Minkä kokoiseksi yritykseni on kasvanut 3 vuoden kuluttua? Millaista tuottoa tavoitellaan?

Autamme yritystäsi saavuttamaan tuon vision työkaluina keskeiset mittarit analyysiin ja seurantaan sekä nippu näkyviä toimenpiteitä.

Kasvu

Keskisuurten yritysten kasvun tukemisen palvelu liiketoiminnan tehostamiseksi.

Sisältää nykytilan kartoituksen, kasvu- ja/tai muutosohjelmat, konkreettiset toimenpiteet ja mittarit. Autamme jalkauttamaan muutoksen organisaatioon. Tuemme ja valmennamme esimiehiä muutoskyvykkyyden sekä tarvittavan osaamisen kehittämisessä.

Kukoistus

Suurten yritysten markkina-aseman vahvistamiseen tähtäävä palvelu. Menestystekijöiden ja riskien tunnistaminen, tarvittavien toimenpiteiden määrittely, ohjelmat ja toteutus. Muutoshankkeisiin liittyvä tuki sekä muutoskyvykkyyden ja osaamisen kehittäminen.

Case: Palveluiden ja prosessien digitalisointi. Tavoitteena asiakaslähtöisyys, ketteryys, palvelun tehostaminen ja kustannustehokkuus. Verkostomme avulla toimimme yrityksen tukena koko ketjun alusta loppuun saakka tuottaen palvelua prosessien automatisointiin, palvelumuotoiluun ja muutoksen johtamiseen.

Menetelmät palvelun taustalla

Käytettävissämme on laajasti kyselyitä, mittareita ja tutkimuksia analyysin pohjaksi havaintojen keräämisen vaiheessa. Tärkeimpänä työvälineenämme pidämme kuitenkin valmentavan johtamisen otetta, oivalluttavia kysymyksiä ja rauhallista asettumista ilmiöiden äärelle. Tarkoituksenamme on auttaa nostamaan yrityksessä jo valmiina oleva tieto ja potentiaali esiin paremmin kuin kukaan ulkopuolinen sitä osaisi tehdä. 

Kun olemme saaneet riittävän laajasti tietoa ja ymmärrystä, laadimme yhdessä asiakkaan kanssa näkemyksen ja suunnitelman tavoitteista. Kysymysten esittäminen on olennaisessa roolissa tässäkin vaiheessa: Missä tulee onnistua? Miten se tapahtuu? Tarvitaanko uutta osaamista? Mitä riskejä muutokseen liittyy? Miten niitä voi hallita?

Kädet multaan 

Erotumme monista muista konsulttitaloista suunnitelmien tehokkaan toteutuksen vaiheessa. Ymmärrämme ihmisten johtamiseen liittyviä lainalaisuuksia ja muutostyöskentelyä. Verkostomme avulla voimme järjestää työpajoja, tukea ja koulutusta henkilökunnalle tarpeen mukaan. Esimiestyön tuki ja johtamisen valmennus on kaikessa toiminnassamme jo sisäänrakennettuna.

Sallimme ajatuksen jatkuvasta muutoksesta. Seuraamme työmme tuloksia keräämällä palautetta, arvioimalla tehdyn työn tuloksellisuutta ja kehittämällä käsillä olevaa asiaa entistäkin paremmaksi.

Scroll to Top